XE TẢI JAC GẮN CẪU UNIC TẢI TRỌNG 8.35 TẤN – HFC1383K