Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau th? m? :

XE TẢI JAC GẮN CẪU UNIC TẢI TRỌNG 8.35 TẤN – HFC1383K