ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC JAC VIỆT NAM

 

 

 

  X SERIES

  Trọng tải từ 800 – 2 tấn

  N SERIES

  Trọng tải 1.9-6.5 Tấn

  L SERIES

  Trọng tải 1.9-4.9 Tấn