ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC JAC VIỆT NAM

 

 

 

X SERIES

Trọng tải từ 800 – 2 tấn

N SERIES

Trọng tải 1.9-6.5 Tấn

L SERIES

Trọng tải 1.9-4.9 Tấn