ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC JAC VIỆT NAM

 

 

 

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ JAC

X SERIES

Trọng tải từ 800 – 2 tấn

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ JAC

N SERIES

Trọng tải 1.9-6.5 Tấn

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ JAC

L SERIES

Trọng tải 1.9-4.9 Tấn