Lái xe tải là một công việc đòi hỏi sự tập trung, kỷ luật và kiến thức về an toàn giao thông. Việc điều khiển một phương tiện nặng và lớn như vậy đòi hỏi người lái phải nắm vững những lưu ý khi lái xe tải quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người tham gia giao thông. Dưới đây là những lưu ý cần nhớ khi lái xe tải.